आपस्तम्ब स्मृति

ब्रज डिस्कवरी एक ज्ञानकोश
यहां जाएं: भ्रमण, खोज

आपस्तम्ब स्मृति / Apstamb Smrati

मोक्षो भवेत् प्रीति निवर्तकस्य अध्यात्मयोगैकरतस्य सम्यक्।
मोक्षो भवेन्नित्यमहिंसकस्य स्वाध्याययोगागत मानसस्य॥*

सम्बंधित लिंक

निजी टूल
नामस्थान
संस्करण
क्रियाएं
भ्रमण
टूलबॉक्स
सुस्वागतम्