न्यायलीलावती

ब्रज डिस्कवरी, एक मुक्त ज्ञानकोष से
यहां जाएं: भ्रमण, खोज

वल्लभाचार्य रचित न्यायलीलावती

  1. न्यायलीलावतीप्रकाश - वर्धमान उपाध्याय
  2. न्यायलीलावतीविवेक - पक्षधर मिश्र
  3. न्यायलीलावतीकण्ठाभरण - शंकर मिश्र
  4. न्यायलीलावतीवर्धमानेन्दु - वाचस्पति मिश्र द्वितीय
  5. न्यायलीलावतीविभूति - रधुनाथ शिरोमणि
  6. न्यायलीलावतीप्रकाश - रामकृष्ण भट्टाचार्य
  7. न्यायलीलावतीरहस्यफक्किका - मथुरानाथ तर्कवागीश
  8. न्यायलीलावतीदर्पण - वटेश्वरोपाध्याय


निजी टूल
नामस्थान
संस्करण
क्रियाएं
सुस्वागतम्
टूलबॉक्स