साँचा:दशावतार

ब्रज डिस्कवरी, एक मुक्त ज्ञानकोष से
यहां जाएं: भ्रमण, खोज
अवतार

<sort2 type="inline" separator="&sp;|&sp;"> मत्स्य अवतार कूर्म अवतार वराह अवतार नृसिंह अवतार वामन अवतार परशुराम अवतार राम अवतार कृष्ण अवतार बुद्ध अवतार कल्कि अवतार </sort2>

निजी टूल
नामस्थान
संस्करण
क्रियाएं
सुस्वागतम्
टूलबॉक्स