यशोविजय

ब्रज डिस्कवरी, एक मुक्त ज्ञानकोष से
यहां जाएं: भ्रमण, खोज

आचार्य यशोविजय / Acharya Yashovijay

  1. अष्टसहस्री-तात्पर्यविवरण,
  2. जैन तर्कभाषा,
  3. न्यायलोक,
  4. ज्ञानबिन्दु,
  5. अनेकान्तव्यवस्था,
  6. न्यायखण्डनखाद्य,
  7. अनेकान्तप्रवेश,
  8. शास्त्रवार्तासमुच्चयटीका और
  9. गुरुत वविनिश्चय।

सम्बंधित लिंक

निजी टूल
नामस्थान
संस्करण
क्रियाएं
सुस्वागतम्
टूलबॉक्स