बटस्वामीतीर्थ

ब्रज डिस्कवरी, एक मुक्त ज्ञानकोष से
यहां जाएं: भ्रमण, खोज

बटस्वामी तीर्थ / Batswami Tirth

तत: पर वटस्वामी तीर्थानां तीर्थमुत्तमम्।
वटस्वामीति विख्यातो यत्र देवो दिवाकर:।।
तत्तीर्थं चैव यो भक्त्या रविवारे निषेवते।
प्राप्नोत्यारोग्यमैश्वर्य्यमन्ते च गतिमुत्तमाम्।।[1]

टीका-टिपण्णी

  1. सौर पुराण

सम्बंधित लिंक

निजी टूल
नामस्थान
संस्करण
क्रियाएं
सुस्वागतम्
टूलबॉक्स
अन्य भाषाएं