अकलंकदेव

ब्रज डिस्कवरी, एक मुक्त ज्ञानकोष से
यहां जाएं: भ्रमण, खोज

आचार्य अकलंकदेव / Acharya Aklankdev

  1. न्याय-विनिश्चय,
  2. सिद्धि-विनिश्चय,
  3. प्रमाण-संग्रह,
  4. लघीयस्त्रय,
  5. देवागम-विवृति (अष्टशती),
  6. तत्त्वार्थवार्तिक व उसका भाष्य आदि।

सम्बंधित लिंक

निजी टूल
नामस्थान
संस्करण
क्रियाएं
सुस्वागतम्
टूलबॉक्स